פחח רכב שסובל ממחלת מקצוע של ליקוי שמיעה וטינטון, תביעתו התקבלה

 

05 יולי 2016

לפני: 

כב' השופטת רוית צדיק 

 

התובע:  

  חיים ליס

ע"י ב"כ: עו"ד בן ארד

 

                                                        -

הנתבע:  

  המוסד לביטוח לאומי  

ע"י ב"כ: עו"ד אטי דקל


החלטה

1.         הצדדים הסכימו למינוי מומחה- יועץ רפואי אשר יחווה דעתו בשאלת הקשר הסיבתי בין חשיפת התובע לרעש מזיק בעבודה לבין ליקויי שמיעתו.

2.         לאור הסכמת הצדדים אני ממנה את ד"ר עדי בירון, לשמש מומחה- יועץ(להלן- המומחה) מטעם בית הדין.

עובדות מוסכמות-

3.         התובע יליד 1967, עובד בפחחות רכב במוסך מוטקה בע"מ, חברה משפחתית, החל מ- 1994 ועד היום.

4.         התובע חשוף בעבודתו לרעש מזיק.

5.         לתובע הייתה חבלה אקוסטית בעת שירותי הצבאי ב- 9/11/88. מדובר בחבלה בתחום תדירויות 2000 הרץ ומטה מעל 25 דציבל.

מסמכים רפואיים:

6.         תיק רפואי קופת חולים כללית, תיר משפחה ואף אוזן גרון.

7.         מסמכים רפואיים בתקופת שירות התובע בצה"ל.

8.         בדיקות שמיעה ממכון קולות, בית חולים וולפסון ומרכז רפואי שיבא, אשר צורפו לכתב התביעה.

9.         הוראת סעיף 84א לחוק:  סעיף זה קובע כך –

            "(א) אין רואים בליקוי שמיעה שעקב חשיפה לרעש, תוצאה של פגיעה בעבודה אלא אם כן התקיימו כל אלה –

            (1) המבוטח נחשף בעבודתו לרעש התקפי ומתמשך, העולה על המותר לפי סעיף 173 בפקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], התש"ל-1970 (להלן – רעש מזיק);

            (2) כושר השמיעה פחת, בשיעור של 20 דציבל לפחות בכל אחת מהאוזניים;

            (3) הוגשה למוסד תביעה להכרה בליקוי השמיעה כפגיעה בעבודה, בתוך 12 חודשים מהיום המוקדם מבין אלה –

            (א) היום שבו תועד הליקוי לראשונה ברשומה רפואית כמשמעה בסעיף 17 בחוק זכויות החולה, התשנ"ו-1996 (בסעיף זה – רשומה רפואית);

            (ב) היום שבו, לדעת הועדה הרפואית או הועדה הרפואית לעררים כמשמעותן בפרק זה, לפי הענין, החלה הירידה בשמיעה.

            (ב) רעש תמידי באוזניים (להלן – הטינטון) עקב חשיפה לרעש, לא יוכל כפגיעה בעבודה אלא אם כן התקיים האמור בסעיף קטן (א), וכן כל אלה –

            (1) כושר השמיעה בתדירויות הגבוהות פחת בשיעור של 25 דציבל לפחות בכל אחת מהאוזניים; לעניין זה, "תדירויות גבוהות" – תדירויות של 3000 ו – 4000 מחזורים בשניה;

            (2) הטינטון תועד לראשונה ברשומה רפואית, לפני שהמבוטח חדל לעבוד בחשיפה לרעש מזיק;

            (3) הפגיעה בתפקוד עקב הטינטון חייבה פניות חוזרות ונשנות לטיפול רפואי, שתועדו ברשומה רפואית".

השאלות עליהן מתבקש המומחה להשיב:

10.       האם התובע סובל מליקוי שמיעה אשר נגרם עקב חשיפה לרעש (כנדרש על פי הוראות סעיף 84א'(א)לחוק?האם ליקוי השמיעה של התובע קשור בקשר סיבתי לחשיפה לרעש?

11.       האם כושר שמיעתו של התובע בממוצע תדיקויות הדיבור (500, 1000ו-2000 מחזורים בשניה), פחת בשיעור של 20 דציבל, לפחות בכל אחת מהאוזניים(כנדרש על פי הוראת סעיף 84(א)(2) לחוק)?

12.       כבוד המומחה מתבקש לחוות דעתו , ככל שניתןף עד ליום 6.8.16.

13.       שכ"ט המומחה ישולם כמקובל מקופת בית הדין.

            לעיוני 7.8.16.

ניתנה היום, כ"ט סיוון תשע"ו, (05 יולי 2016), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם. 

                                                                                                                               

5129371

54678313

רוית צדיק 54678313

נוסח מסמך זה כפוף לשינויי ניסוח ועריכה