מאבק מול רשות שדות התעופה: תושבי מזור דורשים פיצויים בגין רעש מטוסים

רעש המטוסים המגיעים ויוצאים מנתב"ג גדל בשנים האחרונות, במיוחד נוכח עומס המטוסים הפוקד את נמל התעופה. רק באוקטובר האחרון (שנת 2018) עברו בשדה יותר מ-13,700 טיסות. לפיכך מחריפים גם המאבקים שמנהלים תושבי יישובי האזור נגד רשות שדות התעופה (רש"ת).

בחזית המאבקים נמצאים תושבי בארות יצחק ומזור, הסובלים מרעש חזק שמוכר ככזה שמוביל לירידת ערך הבתים. כעת נראה כי במזור התפתח סכסוך לגבי זכאות לפיצויים, לאחר שעשרה תושבי המושב הגישו עתירה מינהלית ועד המושב ורש"ת, בבקשה לצרף אותם לרשימה של 40 תושבים, שחתמו על הסכם פיצוי עם רשות שדות התעופה.

התושבים, המיוצגים על ידי עו"ד בן ארד, מבקשים להצטרף להסכם, במסגרתו כל אחד יקבל בשלב ראשון 90-30 אלף שקל כפיצוי בגין רעש. בהמשך, לדברי התושבים, הם אמורים לקבל מיליוני שקלים נוספים בגין ירידת ערך של ביתם. עוד אומרים התובעים כי המשרד להגנת הסביבה וחברת ניטור פרטית ביצעו מדידות רעש בבתיהם, בהשוואה לבתים שנכנסו להסכם, וקבעו כי לפי עוצמת הרעש גם להם מגיע פיצוי. למרות זאת, רשות שדות התעופה והוועד של המושב מסרבים לצרפם להסכם.

לטענת העותרים, בתיהם ממוקמים מתחת לנתיב האווירי המוביל לנחיתה על מסלול 21 של נמל התעופה, ולכן חייהם נהפכים לבלתי נסבלים. המטוסים, הנוחתים מעל ראשיהם בגובה של כ-100 מטר, מפיקים רעש של בין 100-80 דציבל בנקודות שיא. עוד אומרים העותרים כי במאי עד יולי השנה שופץ מסלול 21, וכתוצאה מכך הושפע מערך הנחיתות בנתב"ג ומספר רב של נחיתות הוסטו מכיוונן ובזמן זה לא יכלו לנהל אורח חיים תקין.

מרשות שדות התעופה נמסר כי "בית המשפט דחה את העתירות שהוגשו נגד ביצוע עבודות שדרוג מסלול 30-12 בנתב"ג, ואמר שרשות שדות התעופה נקטה במלוא הצעדים הנדרשים להקטנת הנזק הצפוי עקב ביצוע העבודות. רש"ת פעלה בתאום מלא עם המועצה האזורית חבל מודיעין ולפנים משורת הדין פיצתה באופן חד-פעמי וחריג עוד מספר מצומצם של בתים, שחרגו מהתחום המקסימלי הקבוע בתכנית המתאר של נתב״ג. תשובתנו המפורטת נתנה לכבוד בית המשפט".