נהג משאית הסובל מפגיעה בכפות ידיו כתוצאה מעבודתו נשלח לבדיקת מומחה רפואי מטעם בית הדין

28 ינואר 2018
לפני:
כב' השופטת דפנה חסון זכריה
התובע:
משה סרדס
ע"י ב"כ עו"ד בן ארד

-
הנתבע:
המוסד לביטוח לאומי
ע"י ב"כ עו"ד הררי

החלטה

1. מתמנה בזאת ד"ר דוד יפה לשמש כמומחה רפואי בתביעתו של מר משה סרדס (להלן: "התובע") להכיר בפגיעה בכפות ידיו כפגיעה בעבודה.

2. להלן המסמכים המצ"ב:

א. כרטיס רפואי של התובע
ב. תיקו הרפואי של התובע מקופת החולים.

3. פרטי המחלה וממצאיה מפורטים במסמכים הרפואיים (להלן: "המחלה").

4. אלה העובדות:

א. התובע יליד 1968.
ב. התובע עובד כסבל וכנהג משאית עצמאי למעלה מ- 20 שנה.
ג. התובע עבד 6 ימים בשבוע ובממוצע של 11-12 שעות עבודה בכל יום.
ד. חלק אינטגרלי מעבודתו של התובע כולל הרמת משאות כבדים (מלט,בלוקים, פלטות גבס, הובלת מזגנים, פחי צבע וחומרי בניין שונים) אל ארגז המשאית ומארגז המשאית ללקוח וכל זאת תוך מאמץ פיזי של כפות הידיים, כאשר בחלק מהזמן נעזר התובע במנוף המשאית לצורך הורדת הסחורה לקרקע.
ה. בהמשך לאמור בסעיף ד' לעיל, לאחר פריקת הסחורה אל הקרקע בעזרת מנוף המשאית, מרים התובע את המשאות הכבדים במצטבר בפרק זמן שלא פוחת מ- 8 שעות ביום ובממוצע של מאות פעולות הרמה ביום של משקלים שונים, כאשר משקלי ההרמה נעים בין קילו אחד ל- 50 ק"ג (משקל של פלטות גבס) כאשר המשקל הממוצע אותו מרים התובע הינו סביב ה- 30 ק"ג במהלך עבודתו, אל אזור הפריקה שאליו מכוון הלקוח. מקום הפריקה הסופי יכול להיות מרוחק כמטרים בודדים מאזור פריקת המנוף ועד עשרות מטרים.

5. המומחה מתבקש להשיב לשאלות הבאות:

א. מהו ליקויו של התובע?
ב. האם ניתן לקבוע, בסבירות של מעל 50%, קיומו של קשר סיבתי בין עבודת התובע לליקוי ממנו הוא סובל?
גם החמרת מצב הליקוי עקב העבודה משמעה קיום קשר סיבתי בין השניים.
ג. ככל שהתשובה לשאלה הקודמת הינה בחיוב, וקיים לדעת המומחה קשר סיבתי בין העבודה לליקוי, הוא מתבקש להשיב לשאלה הבאה בדבר אופן קרות הליקוי, דהיינו:
האם בעיקרו של דבר ניתן לומר, כי ליקויו של התובע עקב עבודתו נגרם על דרך של פגיעות זעירות, כך שכל אחת מהן הסבה לו נזק זעיר בלתי הדיר, עד שהצטברות הנזקים הזעירים הללו זה על גבי זה גרמה גם כן לליקויו (כדוגמת טיפות מים המחוררות את האבן עליה הן נוטפות)?
ה. ככל שהמומחה ישיב לשאלה הקודמת בחיוב, הוא מתבקש להשיב לשאלה הבאה בדבר השפעת העבודה על הליקוי ביחס לגורמיו האחרים, דהיינו - האם לעבודת התובע השפעה משמעותית על ליקויו של התובע? ("השפעה משמעותית" על פי הפסיקה הינה בשיעור של 20% ומעלה).

6. המומחה מתבקש למסור תשובותיו תוך 30 יום מהיום.
אם מי מהצדדים היה או עודנו בקשר עם המומחה, לגבי תובענה זו או הפגיעה מושא התובענה, לרבות חוות דעת שקיבל מהמומחה, יגיש הודעה בכתב לבית דין זה וישירות לצד שכנגד, תוך 7 ימים ממועד קבלת החלטה זו.

7. על המומחה ליתן חוות דעת ערוכה כדין, בהתאם לפקודת הראיות [נוסח חדש], תשל"א – 1971, ובכלל זה לפרט את פרטי השכלתו וניסיונו, ולהצהיר כי ידוע לו שחוות הדעת ניתנת במקום עדות בבית הדין.

8. התיק לעיוני ביום 1.3.18.

ניתנה היום, י"ב שבט תשע"ח, (28 ינואר 2018), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.