קיימת חשיבות בהכנת צוואה כאשר המצווה קובע מראש מי ירש את נכסיו ובאילו תנאים.

רוב אזרחי ותושבי ישראל אינם כותבים צוואה, ואינם מבקשים לערוך צוואה מסיבותיה, ובסופו של יום עניינים רבים מתגלגלים לפתחו של בית המשפט לענייני משפחה,  כאשר עניינים אלה היו יכולים להיפתר בהכנת צוואה טרם פטירתו של המצווה. 

משרדנו הינו בן המשרדים הבודדים, אם לא הבודד, המתעד כל צוואה הנערכת על ידו  בתיעוד חזותי, כאשר תיעוד זה נשמר ומוגש לבית המשפט בעת הצורך, וזאת על מנת להציג את רצונו של המצווה.