ייפוי כוח מתמשך הינו מסמך משפטי המאפשר לממנה הייפוי, להסמיך אדם או מספר אנשים שיהיו אחראים על טיפולו בכל ענייניו העתידיים.

כאמור בחתימה על מסמך ייפוי הכוח המתמשך, יוכל הממנה לקבוע בעצמו, מי יוכל לטפל בענייניו העתידיים כאשר אינו יוכל לטפל בכך בעצמו.

קיים יתרון מאוד חשוב בהכנת ייפוי כוח מתמשך בשלב מוקדם, שכן הממנה יכול לקבוע בעצמו, מי יוכל לטפל בענייניו, וכיצד יראו חייו אם וכאשר יתדרדר מצבו.
ייפוי הכוח המתמשך עוסק בעניינים אישיים, רפואיים ורכושיים. 

משרדנו עבר הסמכה של משרד המשפטים ובהתאם לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, מוסמך בהכנה וטיפול במסמך חשוב זה.